Siirry suoraan sisältöön

Oulun Merikosken kunnostaminen Ideasuunnitelma

16.3.2020
Jukka Jormola
Maisema-arkkitehti MARK
INTERENV OY
jjormola@gmail.com 0405125736

Oulun Merikoski on alimpana koskena ollut todennäköisesti Oulujoen merkittävin lohen lisääntymisalue. Oulun kaupungin keskustassa sillä on aikanaan ollut myös keskeinen asema kaupunkimaisemassa. Merikosken alaosa on talvisin kuivana koskipohjana ja kesäisin allastettuna suvantona. Kosken yläosa on nykyisin voimalaitoskäytön takia pysyvästi padottuna. Padotus ulottuu yläjuoksulle siten että myös entinen Madekoski on jäänyt patoaltaaseen. Koska Merikoskella on suora yhteys mereen, virtaama koko jäljellä olevaan koskeen loisi edellytykset luontaisesti lisääntyvien vaelluskalakantojen kehittymiseen Oulujokeen jo Oulun kaupungin alueella. Koskesta voidaan palauttaa 22 ha johtamalla säännöstelypadon kautta riittävä juoksutus kosken alaosaan. Merikosken laajamittainen palautus lisäisi mahdollisuuksia Oulujoen kehittämisessä matkailuun. Oulujoen vapauttaminen vaelluskaloille ja veneilylle Muhokselle asti olisi mahdollista, jos voimalakäytöstä luovuttaisiin. Päätös Merikosken kunnostamisesta tavalla tai toisella voisi olla myös merkittävä peruste Oulun valinnaksi kulttuuripääkaupungiksi 2026. Sitä, millä tavoin ja missä laajuudessa kosken kunnostaminen tapahtuisi, ei tarvitsisi välttämättä päättää vielä kulttuuripääkaupunkihakemuks n jättämiseen mennessä, kunhan kaupungilla olisi siihen mennessä periaatepäätös koskialueen kehittämisestä.

Kuva 1. Oulun Merikoskesta on säännöstelypadon alapuolella noin 22 ha, osa alkuperäisestä koskesta ja lisäksi Madekoski ja sen viereinen Kissankosken haara 12 km päässä yläjuoksulla ovat padotuksen alla.