Siirry suoraan sisältöön

Maailman vaelluskalapäivä 24.10.2020

Pelastetaan vaelluskalat ry. järjesti yhdessä SLL Pohjois-Pohjanmaan piirin kanssa Maailman Vaelluskalapäivä -tapahtuman lauantaina 24.10. klo 12-14.30. Tapahtumassa asiantuntijat avasivat mm. seuraavia prosesseja:

  • Oulujoen vesistövisiohanke (v. 2020-22)
  • Iijoen-Oulujoen vesistön kunnossapitosuunnitelma (lausunnolle marraskuussa 2020)
  • vesivoimaloiden kalatalousvelvotteiden muuttaminen, joka on Kemijoen ja Iijoen jälkeen odotettavissa toimeenpantavaksi muissakin valjastetuissa vesistöissä
  • EU:n vesipuitedirektiivin toteutuminen valjastetuissa joissa

Tapahtumassa heräteltiin laajaa kansalaiskeskustelua ja todettiin, että siihen tarvitaan tietoa ymmärrettävässä muodossa. Erityisesti toivottiin keskustelua kansalaisryhmien, yhdistysten yms., sekä poliittisten päättäjien kesken. Tapahtumaan tarjottiin kommentointimahdollisuutta myös energiayhtiöille, asiantuntijaorganisaatioille, kunnille ym. intressitahoille.

Tapahtumassa nähtiin seuraavat asiantuntijoiden esitykset: